ขนาดรับประทาน Boom Vit C

ช่วงนี้เราสามารถทาน Boom Vit C

วันละ 2 ครั้งๆ ละ 1 เม็ด หลังอาหาร เช้า-เย็น


ผลิตภัณฑ์ที่มี Vit C

» Boom Gluta Shots มีมากที่สุด

» Boom Collagen Plus 

» Room Fiberry 

» Room Coffee 

» Zip Whey Plus 


⁂ สำหรับแนะนำลูกค้า ⁂

● สำหรับเพิ่มภูมิคุ้มกันขั้นสูงสุด

ทานวันละ 3-4 เม็ด หลังอาหาร 3 มื้อๆ 1 เม็ด

หรือครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้า-กลางวัน

และ 2 เม็ดหลังอาหารเย็น

หรือปรับตามความเหมาะสม

● คนท้องและให้นมบุตร

ไม่ควรรัปทานสารสกัดเข้มข้น 

รอให้หยุดให้นมก่อน

● เด็กทานได้ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป 

กรณีที่ต่ำกว่าอายุ 12 ปี

ให้อยู่ในดุลยพินิจของลูกค้า

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง :

1. Room Coffee ( กาแฟ )

2. Room Fiberry ( ไฟเบอร์รี่ )

3. Boom Collagen+ ( คอลลาเจนพลัส )

4. ZIP WHEY

5. Boom Gluta Shots ( กลูต้าช็อต )

6. Vitamin C+

Social Share

Related Post